Pensionsförsäkringar – Skaffa rätt pensionsförsäkring

Hitta rätt i djungeln av pensionsförsäkringar

Letar du efter rätt pensionsförsäkring? Det finns många aspekter att överväga i jakten på pensionsförsäkring och det finns många försäkringsbolag som erbjuder just pensionsförsäkringar. De kan oftast erbjuda värdefull hjälp att hitta rätt i bad som kan upplevas som en djungel, en väldigt tråkig djungel, av den som inte är intresserad av penga-placeringen och mest tycker att pensionen och allt som hör därtill är ett eventuellt nödvändigt ont som man blir påmind om en gång om året när det landar ett orange kuvert i brevlådan.

Bra med en pensionsförsäkring

Men den tråkiga pensionsförsäkringen kan bli en välkommen garanti när det väl är dags att gå i pension och man upptäcker att pensionen man får är mycket lägre än den månadsinkomst man är van vid, och omställningen är inte det man vill lägga in tid och energi på när man äntligen lagt arbetslivet bakom sig och vill ta igen förlorad till med sin familj. En pensionsförsäkring fungerar så att den täcker upp för inkomstskillnaden genom att betalas ut månadsvis under de närmaste fem, tio eller femton åren efter pensionen.

Skaffa ratt pensionsforsakring

Större eller mindre belopp per månad

Kortare tid, alltså fem år, ger större belopp varje månad, längre tid ger mindre belopp men en mer stabil inkomst. Under tiden du betalar in till pensionsförsäkringen är inbetalningarna avdragsgilla upp till 12 000 kronor per år, sedan beskattas de som inkomst när utbetalningarna startat. Är du inte själv med i bilden längre kan du sätta närmaste familjen som förmånstagare och låta din pensionsförsäkring komma dina kära till gagn efter din bortgång.

Försäkringsbolaget förvaltar

En traditionell pensionsförsäkring innebär att dina pengar förvaltas av försäkringsbolaget fram till du går i pension, dock tidigast vid 55 års ålder. Den som vill ha större inflytande över hur pengarna placeras kan välja en fondförsäkring. En fondförsäkring är en pensionsförsäkring där pengarna placeras i fonder av en fondförvaltare under den tid de ligger hos försäkringsbolaget. Det kan innebära större utdelning, men också större risker, som med allt fondsparande. Du kan däremot styra i vilken riskgrupp dina pengar ska placeras, eller vilken typ av fonder de ska sättas i. Ditt försäkringsbolag kan berätta mer om de två olika formerna av pensionsförsäkring.